20151016

"Jeśli myślisz, że jesteś za mały, żeby mieć wpływ na świat, to nigdy nie znalazłeś się w namiocie z komarem..."

Stem:

Marcella Walczak is ons bekend dat zij alle taken op betrouwbare wijze en met grote betrokkenheid vervult. Het is een spontaan persoon, met veel passie, wie de Poolse cultuur en kennis over Polen en landgenoten bevordert. Zij heeft een groot talent voor de organisatie, het gemak in het leggen van contacten, respect en liefde voor mensen. Alle genomen door haar acties zijn gekenmerkt door een goede overweging en worden ondersteund door een grote bijdrage in hun voorbereiding. Haar ideeën kunnen anderen die bereid zijn om mee te doen activeren en motiveren.

Ondanks grote gezondheidsproblemen laat zij zien hoe ze door activiteit te bestrijden en overwinn kan. Sinds woonde zij in Nederland probeerde actief op verschillende manieren haar landgenoten te helpen. Vanaf september 2014 helpt zij een doofstom Pool zijn dromen werkelijkheid worden.

Marcella`s een erezaak is: integratie Nederlandse en Poolse gemeenschap en ook andere minderheden in hun nieuwe vaderland (bv. Als vrijwilliger voert zij kunstworkshops voor Nederlandse kinderen)

Tijdens “De Poolse Dag “organiserde zij een presentatie van de culturele evenementen en "Tafel van overeenkomsten" (Dialoog Tafel).Zonder enige hulp in juni 2014 opzette zij de stichting:” Polak potrafi - Laat Zien wat je Kunt.”
In de vestiging van Stichting georganiseerd en nog steeds organiseert zij integratie bijeenkomsten om de Poolse cultuur en gewoonten te bevorderen, de avonden “We praten en leren het Nederlands”, bibliotheek met Poolse en Nederlandse boeken en de mogelijkheid van vergaderingen en het gewone menselijke conversatie in hun eigen taal en niet alleen.
Zij is momenteel bezig aan het creëren van een ontmoetingsplaats voor kinderen uit-Pools sprekende en gemengde gezinnen (Pools-Nederlands)

In de gemeente Goes samenwerkt zij met lokale overheden, organisaties GGMD, MEE. SMWO en andere verenigingen en stichtingen. Vertegenwoordigen de stichting “Polak potrafi- Laat zien wat je kunt”neemt Marcella actief deel aan bijeenkomsten georganiseerd door de lokale overheden en verenigingen. Herhaaldelijk nam zij actief deel aan diverse evenementen, bijvoorbeeld in CuliFiesta waar haar decoraties, de wijze van presentatie en de producten zijn erkend als voorbeeldig.
Meerdere malen ze organiseerde bijeenkomsten voor Polen, wiens doel was om te laten zien hoe buiten het vaderland leven, functioneren en aan te passen aan de nieuwe omgeving met behoud van hun eigen identiteit en respect voor andere gemeenschappen. Tijdens deze bijeenkomsten nodigt ze altijd professionals en mensen in de "onderwerp".

Naast het organiseren en plannen reizen voor hun Nederlandse vrienden Marcella, onder andere organisertde ook uitstapjes naar Polen voor 3 groepen Nederlanders
Zie voor informatie
link :


Po polsku:
Głosowanie:Marcella Walczak znana jest nam z tego, że zadania, których się podejmuje wykonuje solidnie i z wielkim zaangażowaniem. To osoba spontaniczna, z wielką pasją propagująca polską kulturę oraz wiedzę o Polsce i Polakach. Odznacza się dużym talentem organizacyjnym, łatwością w nawiązywaniu kontaktów oraz miłością i szacunkiem do ludzi. Wszelkie podejmowane przez nią działania, nacechowane są dobrym przemyśleniem oraz są poparte dużym wkładem pracy w ich przygotowanie. Swoimi pomysłami potrafi zarazić innych, którzy chętnie włączają się w prace.

Chociaż boryka się z dużymi problemami zdrowotnymi pokazuje, jak z nimi walczyć i poprzez aktywność je pokonywać. Odkąd mieszka w Holandii aktywnie pomoga swoim rodakom w różnoraki sposób. Od wielu miesięcy udziela pomocy głuchoniememu Polakowi, któremu pragnie pomóc spełnić marzenia.

Marcella za "punkt honoru" przyjęła sobie zintergowanie społeczności polsko- holenderskiej a także innych mniejszości narodowych w ich nowej Ojczyżnie -np. jako wolontariusz prowadzi artystyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci niderlandzkojęzycznych, podczas zorganizowanego przez nią Dnia Polskiego znalazło się również miejsce na Dialoog Tafel-Stół Porozumienia.

Powołała do życia w czerwcu 2014 Fundację Polak Potrafi – Laat zien wat je kunt. W ramach, której zorganizowała i organizuje spotkania integracyjne propagujące polską kulturę i obyczaje, wieczory konwersacji i nauki jężyka niderlandzkiego, przy pomocy entuzjastów stworzyła bibliotekę umożliwiającąc w ten sposób korzystanie z książek polskich i holenderskich oraz możliwości spotkań i zwyczajnej ludzkiej rozmowy w ojczystym języku i nie tylko...
Obecnie jest na etapie tworzenia miejsca spotkań dla dzieci z rodzin polskojęzycznych i rodzin mieszanych(polsko-holenderskich).
Wciąż podejmuje się nowych projektów, które z sukcesem posiadają wielu zwolenników, a wiele osób chętnie dołącza się do pracy nad nimi.

Na terenie gminy Goes współpracuje z lokalnymi władzami, organizacjami GGMD, MEE. SMWO i innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Reprezentując fundację Marcella bierze czynny udział w spotkaniach organizowanych przez lokalne władze i stowarzyszenia, wielokrotnie brała czynny udział w rozmaitych imprezach po raz drugi już w CuliFiesta, gdzie jej dekoracje, sposób prezentacji oraz produkty zostały uznane jako przykładowe.
Parokrotnie organizowała spotkania dla Polaków, których celem było pokazanie jak mieszkając poza Ojczyzną funkcjonować i przystosować się do nowego otoczenia zachowując jednocześnie własną tożsamość i szacunek dla innych społeczności. Na te spotkania zaprasza zawsze specjalistów i ludzi w “temacie”.

Poza tym Marcella organizuje i planuje wycieczki dla swoich holenderskich przyjaciół wycieczki do Polski . Po powrocie z Polski jej przyjaciele i znajomi byli i są zachwyceni i samą organizacją, jak również Polską!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz