20150123

Statut (cele) Polak Potrafi - laat zien wat je kunt

STATUT
Artykuł 1- Nazwa i siedziba
1. Nazwą fundacji jest: „Fundacja ‘Polak potrafi- Laat zien wat je kunt’”.
2. Fundacja mieści się na terenie gminy Goes.
Artykuł 2- Cel
1. Celem fundacji jest:
- inspirowanie, wspieranie współpracy z polonią i polakami mieszkającymi w Holandii w dziedzinie nauki, kultury, religii, gospodarki i turystyki.
- podtrzymywanie znajomości języka polskiego, oferowanie i wspieranie nauki języka polskiego dla polonii i polaków mieszkających w Holandii
- rozprzestrzenianie wśród środowiska polonijnego i polaków i wszystkich mieszkających w Holandii wiedzy na temat polskiej kultury, zjawisk społecznych i polityczno gospodarczej kultury polaków
- wspieranie, podtrzymywanie i promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w Holandii
- promowanie polaków mieszkających w Holandii
i działania na rzecz wszystkiego co z tym związane i może temu sprzyjać.
Do tych celów nie należy utrzymywanie i opłacanie założyciela bądź innych członków fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
3. Fundacja nie jest organizacją dochodową.
4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- współpracę ze środowiskami, instytucjami, władzami zainteresowanymi promocją Polski, jej kultury i obyczajów
- oferowanie działań dla Polonii i Polaków mieszkających w Holandii
- prowadzenie centrów informacji polonijnej
- prowadzenie działalności wydawniczej
- akwizycja
- przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz